5 maart – het Avondmaal

Lees samen Lucas 22 vers 1 t/m 23. (als het je helpt dan kun je net zoals gisteren met kleurtjes werken)

Aanstaande zondag vieren we in de kerk Avondmaal. Dat doen we omdat Jezus ons de opdracht heeft gegeven om dat te doen, totdat Hij terug komt, lees maar eens in vers 19.

Vragen die kinderen kunnen stellen aan hun ouder(s):

– Vertel eens, wat is dat: avondmaal vieren? Wat gebeurt er eigenlijk? Vind je het fijn?

– Waarom wil Jezus dat we dit blijven doen?

– We hebben het steeds over avondmaal ‘vieren’. Is het een feest?

– Wat kunnen kinderen doen als de volwassenen brood en wijn krijgen?

Kijk samen naar: Pasen met de Zandtovenaar: Witte Donderdag – Het laatste avondmaal – YouTube Hoe zouden jullie als gezin Jezus’ lijden en sterven kunnen herdenken?