Zending

 

Missie:

Kerk en zending horen bij elkaar. Wanneer de Here Jezus naar de hemel gaat, geeft Hij aan zijn volgelingen de opdracht heen te gaan en alle volken tot zijn discipelen te maken. “En doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Dat is zending.

Visie:

Bij zending denken we aan mensen ergens anders in de wereld. Om hen te bereiken moeten de krachten gebundeld worden.

Kerkgemeenschap  Het Anker is een samenwerkingsgemeente en de zendingscommissie stelt zich ten doel de betrokkenheid van de gemeente te bevorderen door actuele informatie te verstrekken over de stand van zaken van het zendingswerk, vooral projectgericht.

 - In de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt dat centraal gedaan vanuit het zendingsbureau. Plaatselijke gemeenten kunnen in overleg  met het Zendingsbureau een zendingsproject voor hun rekening nemen, een stukje zendingswerk waarbij die gemeente bijzonder betrokken wordt en (een deel) van de kosten gedragen worden.

 - In de Nederlands Gereformeerde Kerken is het zendingswerk niet centraal geregeld. Plaatselijk kerken kunnen een initiatief ontplooien en andere gemeenten vragen daarbij aan te sluiten. Kerkgemeenschap Het Anker is één van de steunbiedende kerken van het zendingswerk van de NGK Kampen.

Momenteel ondersteunen wij als kerkgemeenschap Het Anker door middel van gebed, correspondentie en financiële steun de volgende projecten:

Voor zending veraf  

      . Bijdrage in de kosten voor het gemeenschappelijk Bible and Training Institute Iyani in Venda, Zuid-Afrika   

      . De bouw van de kerk in Bunzhe in Venda, Zuid-Afrika.

      . Steun zusterkerken in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika.

Voor zending dichtbij

       . Project Gemeentestichting in Schwerin, Oost-Duitsland.


Het bijeenbrengen van gelden gebeurt door middel van vaste vrijwillige bijdragen voor de zending naast collecten en acties die voor dit doel worden gehouden.

Uw financiële bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL82 INGB 0002 6624 55 ten name van Zending CGK/NGK Lelystad.

Het bestuur van de zendingscommissie is als volgt samengesteld:

Dhr. J. van Houwelingen 0320-251073, voorzitter

Mw. M.H. Pfeiffer 06 21490631, secretaris

J. Stapper  0320 847993, penningmeester

Heeft u vragen of ideeën, neemt gerust contact met ons op Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.