Rock-Solid 't Visnet'

Rock-Solid 't Visnet' is er voor jongeren van 12-15 jaar. Eén keer in de twee weken (wisselend met de Bramzijgers) is er op vrijdagavond club in de kerk van 19:30 tot 21:30 uur. We werken met het Rock-Solid thema-pakket waarin je op populaire manier met elkaar, de bijbel en het geloof bezig gaat en leert hoe je je staande kunt houden in de wereld. We sluiten de clubavond af met een "preek van de week" die het onderwerp van de avond samenvat.

Contactpersonen:  Ton Kodde, tel: 0320-253316