button lezen klik op deze icoon als je even geen Bijbel bij de hand hebt.

 

 

De barmhartige Samaritaan

lezen: Lucas 10, verzen 25 - 37

Wat was het bijzondere aan deze man? Hij had als een heel vanzelfsprekende zaak taboes doorbroken, vooroordelen uitgeschakeld en grenzen overschreden. Hij had moed tot het buitengewone en liet rustig de gedragscode waarmee hij was opgegroeid, voor wat het was.

Het oponthoud op de eenzame weg stond voor die dag niet in zijn agenda genoteerd. Hij kon spontaan reageren ten opzichte van een ongelukkig medemens. De Samaritaan was geen vriend van halve maatregelen. Hij ging pas weer zijn reis vervolgen, toen hij er zeker van was dat de man, die door rovers was overvallen, in de herberg verder goed verzorgd zou worden. Waarschijnlijk dacht hij toen pas weer aan zijn eigen belangen. Dat was het bijzondere aan deze man.

En wij christenen van vandaag? Hoe meer de zorg voor lijdende en hulpbehoevende mensen door de staat en de gemeenschap wordt overgenomen, des te meer is onze spontane hulp nodig.

De eerste belangrijke stap is, dat we oog krijgen voor degenen in onze omgeving die in nood is en hulp nodig heeft. Denk aan de vele vluchtelingen, die huis en haard hebben moeten verlaten en op ons pad komen. Ze verdienen een warm welkom. Misschien kunnen we niets anders doen dan met hem of haar te spreken, vriendelijk groeten of op andere wijze laten merken dat we meeleven. Gebed voor de vluchtelingen is hierbij onmisbaar. 

Misschien kunnen we ook praktische hulp bieden. Door bijvoorbeeld als vrijwilliger werkzaam te zijn in de centra voor vluchtelingen; Lelystad kent immers twee locaties voor noodopvang van vluchtelingen. Iemand heeft gezegd: “Liefde, die niet in een daad wordt uitgedrukt, is waardeloos”.

Of onze liefde tot God en mensen echt is, komt in ons handelen van alledag tot uiting. Voor meer informatie over vluchtelingen zie ook de site van St. Gave (www.gave.nl) of de site van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (www.coa.nl).

Kerkdienst Opname / Live bezoekers Het Anker