Missie en Visie

Gemeente-zijn doe je niet zomaar. Je hebt doelen en plannen nodig, oriëntatie- en ijkpunten. Oftewel: een visie en een missie.

Een visie geeft een kort en helder antwoord op de vraag: hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Het is het idee dat een gemeente heeft over haar ontwikkelingen ten aanzien van Gods Woord en ten aanzien van de gemeente.

Elke organisatie – of het nu een bedrijf, een vereniging, een politieke partij of een kerkelijke gemeente is – heeft een bepaalde identiteit. Dit noemen wij ook wel missie. De missie zegt wat wij als gemeente willen zijn of ‘waar wij voor staan’. In de missie wordt aangegeven wat wij als gemeente willen betekenen voor onze gemeenteleden maar ook voor de wereld om ons heen. De missie maakt ook duidelijk waar wij ons in onderscheiden ten opzichte van andere kerken.

Vanuit de visie en de missie kunnen we beleid samenstellen en doelstellingen voor heel de gemeente en ook voor bepaalde gemeentelijke taken en activiteiten formuleren.

In één zin is het verschil: missie is waar wij als kerk voor staan, visie is waar we voor willen gaan. 

Het is van wezenlijk belang dat de visie en missie helder en duidelijk zijn voor de leden van der gemeente en door hen ondersteund en gedragen wordt. 

Missie en visie

Kerkgemeenschap Het Anker:

  • Is een gemeenschap van Christenen waar de Bijbel centraal staat als bron en richtlijn voor alles;
  • Wil een gastvrije gemeente zijn, waar zorg, aandacht en ruimte is voor iedereen;
  • Ziet het als haar opdracht zoveel mogelijk mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Toelichting

Bij 1. We staan in de traditie van de Reformatie en het gereformeerde protestantisme. We zijn vanaf het begin een samenwerkingsgemeente CGK – NGK. In deze lijn hechten wij er aan de Bijbel centraal te stellen. Het belijdende aspect (wat wij geloven en waar wij staan in kerkelijk Nederland) krijgt hier aandacht.

Bij 2. In de formulering “wil  een gastvrije gemeente zijn” verwoorden wij onze visie (daar willen we steeds meer naar toe). Het diaconale aspect komt hier sterk naar voren.

Bij 3. Het missionaire van het gemeente-zijn wordt hier expliciet onder woorden gebracht.

Uitleg van ons logo

De basis in ons logo is het anker, als symbool van de hoop. De vloeien waarmee het anker in de grond houvast vindt, zijn vlammen: één wijst naar boven, naar God en één wijst naar opzij, naar elkaar. Het bovenste deel van het anker vormt een kruis, symbool van geloof. Het kruis in vogelvluchtperspectief verwijst naar Gods liefde voor ons. Het bewegingseffect duidt op een gemeente in beweging, de golf verwijst naar water, naar de doop. De warme rode kleur is gerelateerd aan de uitstraling van de kerk en symboliseert een warme (gastvrije) gemeente met onderlinge verbondenheid.