Jeugdzaken     


Jeugdouderlingenteam

 

Het team bestaat uit drie jeugdouderlingen en een jeugdwerker. Jeugdouderlingen zijn rechtstreek en actief betrokken bij het wel en wee van de jeugd in de gemeente. Ook hebben ze ieder voor zich speciale aandacht voor en regelmatig contact met de leiding van clubs, catechisatie, kindernevendienst e.d De leiders van deze activiteiten hebben immers veel contact met de jeugd en leveren een belangrijke bijdrage aan de pastorale aandacht voor de jeugd. Daarnaast hebben de jeugdouderlingen zelf het contact met jongeren, als daar specifiek aanleiding voor is. De jeugdouderlingen maken deel uit van het clusteroverleg en hebben zitting in de jeugdraad. Eén jeugdouderling beheert de portefeuille jeugdzaken en is lid van het moderamen. De voornaamste taken zijn het voorbereiden van nieuw beleid gericht op de jeugd, het zorg dragen voor de uitvoering van het beleid, het op elkaar afstemmen van de diverse aspecten van het totale jeugdwerk en het coördineren van de administratieve onderdelen van het jeugdwerk. Tevens is hij voorzitter van de jeugdraad.

Jeugdraad

De jeugdraad is het overleg waarin vertegenwoordigers van alle jeugdactiviteiten samenkomen. Hier komen diverse inhoudelijke en praktische onderwerpen aan de orde waaronder functioneren en programmering, continuïteit en toerusting van de leiding. Eén van de jeugdouderlingen is voorzitter van de jeugdraad. Ook maken een diaken en een gemeentelid, dat niet rechtstreeks bij het jeugdwerk is betrokken, deel uit van deze raad. Het doel is de zorg voor de jeugd in de gemeente te bevorderen, activiteiten op elkaar af te stemmen en het jeugdwerk te stimuleren.

Secretaris jeugdraad: Jaap Stapper, tel: 0320 - 847993

Voorzitter jeugdraad: Arjan Nijland, tel: 0320 - 257043


Kinderen op Zondag

Er is tijdens de samenkomsten op verschillende manieren aandacht voor en opvang van de kinderen