Gemeente

Kerkgemeenschap Het Anker is een kerkelijke gemeente die is ontstaan uit een samensmelting van Christelijke Gereformeerde kerk (CGK) en Nederlands Gereformeerde kerk (NGK), aangevuld met leden van andere kerkelijke gezindten of van buiten een kerkelijke stroming.

De twee oorspronkelijke kerken, CGK en NGK, zijn inmiddels vele jaren geheel geïntegreerd tot één gemeente. Dat wil zeggen dat alle activiteiten en vormen van gemeentewerk gezamelijk plaats vinden, als ware het één kerk.


Wij zijn dan ook één gemeente: kerkgemeenschap "Het Anker".


In de praktijk betekent dit dat kerkenraad, commissies, bijbelkringen en alle andere kerkelijke activiteiten die worden genoemd, worden uitgevoerd onder de noemer van "Kerkgemeenschap Het Anker".

Voor de zending worden de zendingsactiviteiten van beide kerken gesteund.

Alle leden van de gemeente zijn lid van één van beide kerken. In de gemeentegids word dit vermeld. 

2010 - anker - jubileum Tromme 008