facilitair

"... met een ondersteunende functie ..."

Dat is een nèt wat andere focus dan bij de zending, waarbij de evangelieverkondiging voorop staat. Het facilitair zijn wil zeggen dat wij de 'behoeftige mens' bij willen staan met de middelen die wij in huis hebben.

"Behoeftig" is een woord dat niet vaak meer wordt gebruikt en staat voor: arm, armelijk, armoedig, berooid, indigent, kommerlijk, nooddruftig, noodlijdend, schamel, schraal.
Met "de middelen die wij in huis hebben" wordt financiële ondersteuning bedoeld, maar ook fysieke hulp – er letterlijk zijn en helpen.

Onze gemeente weet zich ook verantwoordelijk voor "deze ondersteunende rol" in de [inter]nationale maatschappij.
Daarom worden vanuit onze gemeente o.a. de volgende grotere projecten ondersteund, welke in de sub-menu's rechts te vinden zijn:

  • Muledane, Zuid Afrika [bouw multifunctioneel centrum]
  • Nelis en Bianca, Kameroen [bijbelvertaalwerk]
  • Red een Kind, financiële ondersteuning van door onze gemeente geadopteerde kinderen

Facilitair