Bijbelstudie groepen

Er zijn diverse mogelijkheden om met anderen de Bijbel te bestuderen. Eén van die mogelijkheden is om met anderen bijelkaar te komen in een bijbelstudiegroep.

Er zijn een aantal bijbelstudiegroepen actief binnen onze gemeente. Groepen met een-icoon hebben in principe [ruim] voldoende deelnemers. Groepen met een -icoon hebben zeker nog ruimte voor nieuwe deelnemers.

groep I - Veelal 50-plussers die op een zondagavond bij elkaar komen en aan de hand van een boekje stapsgewijs een onderwerp bespreken.

groep II - Een studiegroep die om de twee weken op de zondagavond bijelkaar komt. De leeftijd varieert tussen de 24 - 45 jaar. De groep bespreekt actuele onderwerpen.

groep III - Op elke derde zondag van de maand komt deze studiegroep bij elkaar om een studie te houden over één van de bijbelboeken. De leeftijd varieert tussen de 40 - 50 jaar.

groep IV - Niet alleen uit leden van Het Anker - Komen om de twee weken op maandagavond bij elkaar en bespreken een onderwerp aan de hand van een boekje. De deelnemers zijn rond de 50 jaar.

groep V - Een studiegroep die tweewekelijks op donderdagavond bij elkaar komt om een bijbelboek te bespreken. De leeftijdsopbouw varieert tussen de 35 - 65 jaar.

groep VI - Een bijbelstudiegroep die tweewekelijks bij elkaar komt en aan de hand van een boekje onderwerpen bespreekt.

Voor informatie over de diverse groepen is contact op te nemen met dominee Johan Trommel of het Kerkelijk Bureau.

- zie voor adressen onder tabblad Contact.

laatste update: 2011-10-17