'Anker Door De Week'

vrije inloop !

Een heel nieuw initiatief  binnen onze gemeente is "Anker door de Week": elke laatste donderdag van de maand van 20.00 - 21.00 uur in kerkcentrum Het Anker.

Vanaf najaar 2011 elke maand een avond waarop je in Het Anker kunt luisteren, bidden, zingen, getuigenissen delen of stil zijn. Een avond waarop we God en elkaar kunnen ontmoeten. Niet op zondag, maar door de week: Anker door de Week.

Wij merken namelijk dat wij er behoefte aan hebben ook door de week God te ontmoeten samen met andere gemeenteleden. Een moment om afstand te nemen van de dagelijkse drukte en om tijd vrij te maken voor God.

Het is niet de bedoeling op deze bijeenkomsten de kerkelijke situatie te bespreken of om te discussiëren over theologische kwesties. Het gaat om te delen wat ons bindt: de liefde van onze Vader!

Als gemeenteleden van Het Anker kunnen we elkaar bemoedigen door bijvoorbeeld een bijbeltekst centraal te stellen, door te luisteren naar een getuigenis of door met elkaar te zingen.

28 november 2011, gelezen op Prikbordpagina Facebook:

"Ik heb gisteravond genoten bij 'Anker door de week'. Een geweldig initiatief van Janneke en Derkien. Zo met elkaar zingen, stil zijn, luisteren en mogen ervaren dat God goed is. Het is zeker een aanrader, en een geweldigemanier om naar elkaar en God toe te groeien"

bijgewerkt op 2011-10-28