Ambt van gelovige en speciaal ambt

Uitgangspunt is dat de bijbel zegt dat in de gemeente ieder lid het "ambt van gelovige" bekleedt en dat de gemeenteleden van de Heilige Geest gaven krijgen om tot opbouw van de naaste te gebruiken.

Om die opbouw in goede banen te leiden heeft Christus de hulpstructuur van het "speciaal ambt" gegeven. In onze kerkgemeenschap zijn dat ouderlingen (waaronder de predikant), diakenen alsmede pastoraal en diaconaal werk(st)ers.

Daarbij is afgesproken dat:

  • de gemeenteopbouw plaats vindt via het wijkwerk wat concreet vorm krijgt in een verdeling van drie clusters van elk zes wijken. Via de structuur van overzichtelijke wijken stimuleren wij het besef dat het behoren tot de gemeente van Christus activiteit van ieder van de leden van de gemeente vraagt.
  • Om het wijkwerk en kerkenraadswerk ten dienste van de gemeente tot zijn recht te laten komen bestaat de kerkenraad uit mensen met gaven voor pastoraal, voor diaconaal en voor bestuurlijk werk.